Odbrana doktorske disertacije Vedrana Jakupovića

U petak, 11. augusta 2017. godine, student doktorant Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) Vedran Jakupović odbranio je svoju doktorsku disertaciju pod nazivom “Applying Service Quality Instrument (Servqual) For Improvement Of Patients’ Motivation To Adhere To Insulin Therapy”. Disertacija je napisana pod mentorstvom doc. dr. Ognjena Riđića.

Odbrana doktorske disertacije počela je u 12:00h u FBA konferencijskoj dvorani uz prisustvo svih 5 članova komisije, akademskih kolega sa FBA-e, studenata doktoranata i gostiju Vedran Jakupović je uspješno odbranio svoju doktorsku disertaciju i tim činom mu je dodjeljena titula Doktor nauka iz oblasti menadžmenta. S toga, IUS čestita Dr. Vedranu Jakupoviću i želi mu uspješan doprinos akademskim i naučnim izazovima u budućnosti. 

Top