Na IUS-u održan okrugli stol o publikacijama

U četvrtak, 9. jula 2015. godine, u Senat Sali Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), vanredni prof. dr. Mojmir Sabolovič održao je interesantno predavanje o vrstama znanstvenih publikacija, odabiru odgovarajućeg časopisa i izdavača. Predavanje je održano u sklopu Okruglog stola o temi '’Na što se usmjeriti? Publikacije i tako dalje!’'. Dr. Sabolovič je u toku predavnja pojasnio osnove o korištenju baza i rada sa bazama podataka. Najveći fokus prisutnim učesnicima bio prezentacija strategija objava publikacija. U sklopu okruglog stola, bili su prisutni profesori i akademici Univerziteta. Dr. Mojmir Sabolovič je vanredni profesor na Fakultetu menadžmenta i javne uprave (FBA) a predaje na odsjeku Studije menadžmenta i rukovođenja na IUS-u. Doktorirao je na Mendel univerzitetu u gradu Brno (Češka Republika) i iza sebe ima mnoštvo stručnih radova, članaka i drugih publikacija. Važno je istaći da je ovo predavanje organizirano od strane demonstratora na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka (FASS), Betul Ismić i Serap Fišo.

Top