Izabrano novo rukovodstvo SPIUS-a

Redovna Skupština Studentskog parlamenta Internacioanlanog univerziteta u Sarajevu (SPIUS), održana je u prostorijama IUS-a, 16 maja 2013.godine.
Na osnovu statuta SPIUS-, Skupština je donijela slijedeće odluke:

Imenovani predstavnici Skupšine su: Nazlı İrem Şabanoğlu, Atilla Kaya i Yusuf Uysal (FASS), Selma Gušo, Mirzet Mujagić i Mehmet Kemala Koksala (FBA), Muharrem Keleş, Nurdan Kelesoglu i Ali Osman Kusakci (FENS) i Turhan Mirac Selcuk, Nuray Dastan i Resul Polatoğlu (ELS).

Za predsjednika SPIUS-a imenovana je Selma Gušo, Mehmet Kemal Köksal je imenovan za predsjednik Skupštine i Ahmeta Gulsen imenovan je na mjesto zastupnika studenata.

Top