IUS uspostavio saradnju sa ProCredit bankom

U utorak 2. februara 2016. godine, održan je inicijalni sastanak između predstavnika Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i ProCredit banke a sve u svrhu ostvarivanja buduće kvalitetne i uspješne saradnje. Na sastanku su se odredile neke od potencijalnih aktivnosti a jedna od njih je bila utvrđivanje termina za održavanje planirane prezentacije koja će se održati u toku mjeseca marta ove godine. Sastanku je u ime ProCredit banke prisustvovala stručnjak Odjela za ljudske resurse (HR) i koordinatorica ovog Programa, Mevlida Đečević-Koštrebić, dok su u ime Univerziteta bili prisutni dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA), vanr. prof. dr. Hasan Korkut i akademsko osoblje Fakulteta, vanr. prof. dr. Senad Bušatlić, doc. dr. Azra Branković, doc. dr. Mehmed Ganić, kao i zamjenica direktora Škole engleskog jezika (ELS), Zuhal Guvener i predstavnici Centra za cjeloživotno učenje (IUSLife), Mirsada Mehremić i Emir Isović.

ProCredit banka u toku svog poslovanja implementira unaprijed definirane smjernice odgovornog bankarskog poslovanja i nastojanja da stvori tim motiviranih, sposobnih i stručnih uposlenika. ProCredit banka je razvojno orijentisana banka koja pruža kompletnu bankarsku uslugu najviše kvalitete stanovništvu i privredi. U svom poslovanju se vode osnovnim principima: transparentnost u komunikaciji, minimiziranje uticaja na okoliš i dr. Naime, ova banka je odlučila da upostavi saradnju sa IUS-om, kao vodećom visokoobrazovnom institucijom u Bosni i Hercegovini kroz projekat koji nosi naziv ‘’Mladi bankar’’.

Ovaj projekat posjeduje veliki potencijal za sve mlade diplomante i magistrante IUS-a koji se žele baviti bankarstvom i ekonomijom. Ovaj program je koncipiran da traje 6 mjeseci i bit će jedinstvena prilika za stručno usavršavanje i upoznavanje sa ProCredit načinom poslovanja, a namijenjen je diplomiranim studentima i apsolventima sa ili bez radnog iskustva u bankarstvu kao i drugim oblastima poslovanja. U narednom periodu, bit će intenzivirana saradnja, nakon čega će studenti dobiti priliku da se na adekvatan način upoznaju sa ProCredit bankom i programom ‘’Mladi bankar’’.

Više o projektu, Fakultetu i centrima, možete pronaći na sljedećim linkovima:

ProCredit bank Bosna i Hercegovina

Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA)

Škola engleskog jezika (ELS)

Centar za cjeloživotno učenje (IUSLife)

Centar za poduzentištvo i upravljanje (LEC)

Top