IUS ugostio Odsjek za urbano upravljanje i društvene regulative pri Univerzitetu Aix-Marseille iz južne Francuske

Studijski program Društvenih i političkih nauka (SPS), koji se nudi pri Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka (FASS), kao i studijski program Arhitektura pri Fakultetu tehničkih i prirodnih nauka (FENS) na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu, ugostili su profesore i 45 studenata sa Odsjeka za urbano upravljanje i društvene regulative pri Univerzitetu Aix-Marseille iz južne Francuske, 15. marta 2018. godine.

Šefica odsjeka Društvenih nauka i koordinator studijskog programa SPS, dr. Aliye F. Mataraci, otvorila je događaj govorom dobrodošlice gdje je izražila želju za buduću akademsku razmjenu i saradnju između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Aix-Marseille.

Prijem je nastavljen kratkim predstavljanjem IUS-a na francuskom od strane dr. Gorčina Dizdara, predavača sa Društvenih i političkih nauka, i kratkim videom o životu na IUS-u i Sarajevu na engleskom jeziku. Program dobrodošlice je u sebi imao i dva predavanja i to profesora sa gostujuće i institucije domaćina: prof. dr. Amra Hadžimuhamedović sa studija Arhitekture govorila je o svom istraživanju naslovljenom na engleskom jeziku: "Culture-based Urban Resilience: Post-war Recovery of Sarajevo”, dok su dr. Hélène Garnier sa Odsjeka za urbano upravljanje i društvene regulative pri Univerzitetu Aix-Marseille iz južne Francuske i dr. Rémi Habouzit prezentirali svoje istraživanje naslovljeno: "Urban Renewal in France: from National Orientations to Local Realities".

Događaj je zaključen koktelom na kom su studenti i profesori nastavili sa diskusijom. Događaj je organizirala koordinator studijskoj programa SPS vanr. prof. dr. Aliye F. Mataraci.

Top