IUS STEM KAMP u punom zamahu!

IUS STEM CAMP je započeo 23. jula 2018. Učesnici su učestvovali u nastavnim predmetima od molekularne biologije, 3D štampanja i nauci podataka, a prisustvovali su i interdisciplinarnim predavanjima u algoritmu, matematičkom modeliranju i digitalnoj arhitekturi. Posjetili su i Nacionalni muzej, išli u razgledanje grada i učestvovali u društvenim i sportskim aktivnostima.

IUS STEM KAMP je već u punom zamahu. STEM KAMP je započeo 23. jula 2018. godine i dizajniran je da potakne radoznalost i životni interes za STEM kod srednjoškolaca. Naši učesnici dolaze iz pet različitih zemalja. Data im je šansa da preuzmu intelektualne rizike, zarone duboko u STEM i raspravljaju o pitanjima koja prevazilaze oblasti njihovog srednjoškolskog programa. STEM KAMP pruža učenje uz praksu uz podršku u intelektualno stimulativnom okruženju.

U sklopu programa planirane su razne društvene aktivnosti, kao što su posjete muzeja, sportske aktivnosti, razgledanje i sl. IUS je zahvalan svim sponzorima: Quick Smile, Doric Lenses, Sofray Solutions, Micom, SPARK poslovni park doo)čija podrška je omogućila organizaciju ovog ljetnog događaja.

Na slikama su neka od dešavanja tokom prva dva dana STEM KAMPA.

Top