IUS partner Kantonalnog takmičenja iz matematike u Mostaru

U subotu, 25. marta 2017. godine, predstavnici Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) prisustvovali su otvaranju Kantonalnog takmičenja iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola u Mostaru.

Na ceremoniji otvaranja, u ime IUS-a, prisutnima se obratio  Mirnes Baltić, te je naglasio da je misija IUS-a uvijek bila da pomaže i nagrađuje talentovane učenike, koji su budućnost Bosne i Hercegovine.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu obezbijedio je 10 stipendija za najbolje takmičare 4. razreda srednjih škola.

IUS će, i u narednom periodu, nastaviti sa saradnjom s kantonalnim ministarstvima i pedagoškim zavodima u cilju poboljšanja kvalitete obrazovanja i pomaganja učenicima.

Top