International University of Sarajevo accredited by the Ministry of Education Science and Youth of Sarajevo Canton
 

IUS akreditiran od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo

S ponosom objavljujemo da je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) akreditiran na prijedlog Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA). Odbor za akreditaciju koji je posjetio Univerzitet, te izvršio inspekciju rada i infrastrukturne kapacitete Institucije sastojao se od domaćih i međunarodnih stručnjaka koje je osnovalo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Inspekcija na Univerzitetu je uspješno implementirana u junu ove godine.

Odbor je utvrdio da IUS zadovoljava svih 9 kriterija koje je postavila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA), te je dao pozitivno mišljenje o akreditaciji Univerziteta. Na osnovu Izvještaja Odbora za akreditaciju, Agencija je preporučila akreditaciju IUS-a. Ovo dostignuće predstavlja rezultat napornog rada svih zaposlenika u proteklih nekoliko godina na Univerzitetu.

Ovo priznanje je potvrda kvalitetnog obrazovanja i istraživanja i dodatna je garancija da će se diplome diplomanata sa IUS-a priznavati u svijetu. Ovo je također, dodatni motiv da se nastavi kvalitetan rad i postizanje ciljeva vizije, da IUS postane međunarodno priznata ustanova i centar kvalitete. Bitno je naglasiti da je IUS svoju prvu akreditaciju u Bosni i Hercegovini primio još davne 2004. godine, također od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo.

Top