IPSA Festival "Anksioznost" održan na IUS-u

U srijedu 23. maja otvoren je IPSA festival. Poslije uvodnog govora, Assist. Prof. dr Selvira Dragonović održala je govor o anksioznosti i srodnim temama. Poslije toga Assist. Prof. dr Orkun Aydin je održao govor o kognitivnom ponašanju u anksioznosti. Poslije pauze, Assist. Prof. Dr. Pinar Ünal Aydın je govorila o '' Kliničkim karakteristikama anksioznog poremećaja ''. Takođe je održana promotivn sjednica gdje su održane prezentacije o TPÖÇG, IPSA BALKANS, EFPSA i SINAPSA.

Drugog dana festivala Assist. Prof. Dr. Almasa Mulalić je održala prezentaciju o "Anksioznosti u učenju engleskog jezika". Zatim je EMDR radionicu održao Asist. Prof. Dr. Orkun Aydın.

Bila je i predizborna kampanja za predstojeće biranje rukovodstva kluba IPSA gdje su kandidati promovisali svoju kampanju.

Prof. dr Ayla Arslan je održala predavanje o "Anksioznom mozgu". Poslednji događaj tog dana bio je "CBT Workshop" koji je održala Asist. Prof. Dr. Pinar Ünal Aydın. Na kraju dana je proglašen pobjednik takmičenja za crtež. Pobjednika je odabrala komisija koju su formirali 2 profesora i 1 student. (Assist. prof. Dr Selvira Dragonović, assist. prof. Dr Roman Sulejmanpašić i g. Caner Albayrak)

Posljednji dan festivala bio je posvećen odbrani Teze. Studenti psihologije na predmetu Graduation project Synthesis kod profesorice Nine Bosankic imali su priliku da prezentuju svoje diplomske projekte. Studenti čiji su projekti implementirani kontinuirano tokom cijelog semestra predstavili su svoje aktivnosti u obliku usmenih prezentacija i poster sesija, dok su tokom dana provedena tri projekta u vidu predavanja i radionica sa gostima, stručnjacima iz odgovarajućih oblasti. Caner Albayrak, Hasan Tahsin Çoşkun, Muhammed Bedirhan Sürgit, Mehmet Enes Aydoğan prezentovali su svoju tezu "Socijalna anksioznost kod studenata IUS-a". Kasnije su Ajdina Halilović, Selma Begić, Afife Özcan, Kanita Merdić i gostujući govornik g. Faruk Krek održali prezentaciju svoje teze "Stavovi stigme prema osobama sa mentalnim bolestima među studentima IUS-a i razlika na osnovu društvenih i ne-društvenih nauka i pola ". Nakon toga, Elvedin Kahrović, Nadir Selman Parmak, Abdullah Azam Kayan, Ayşenur Özcan i gostujući govornici g. Mirza Catić i g. Hasan Nuhanović održali su prezentaciju o svojoj tezi '' PTSP među ratnim veteranima BiH ''. Nakon toga, održana je prezentacija postera. U isto vrijeme održane su paralelne sesije (kontinuum prezentacija projekta). Svečanost zatvaranja moderirala je Asist. Prof. dr Nina Bosankić.

Top