Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) i Istanbulski tehnički univerzitet (İTÜ) potpisali protokol o dvojnoj diplomi

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) i Istanbulski tehnički univerzitet (İTÜ) potpisali su protokol o dvojnoj diplomi.

Rektor našeg univerziteta dr. Ahmet Yıldırım, prorektor dr. Ş. Taha İmeci i generalni sekretar Armin Kerić posjetili su rektora Istanbulskog tehničkog univerziteta (İTÜ) dr. Mehmeta Karacaa u prostorijama İTÜ-a.

U skladu sa zajedničkim dogovorom koji je postojao otprije, potpisima rektora ova dva univerziteta ozvaničena je odluka o dvojnoj diplomi.

Kao rezultat ove odluke koja se prvenstveno odnosi na studijske programe na polju inžinjeringa, te preduzimanjem koraka da se ovaj program objavi u smjernicama ÖSS-a (turskog prijemnog ispita za upis na univerzitete, prim. prev.) za akademsku godinu 2019/20, ovim okvirom se predviđa da nakon završetka pripremne škole engleskog jezika na IUS-u, prve 2 godine studija na IUS-u i posljednje 2 godine studija na İTÜ-u, studenti koji diplomiraju dobiju diplome oba univerziteta.

 

Top