Hikmet Karčić fellow at Keene State College (KSC), New Hampshire
 

Hikmet Karčić saradnik na Keene State College – KSC, New Hampshire

Hikmet Karčić, kandidat za doktora nauka na Društvenim i političkim naukama Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, dobitnik je stipendije Keene State College – KSC-a i Auschwitz instituta za mir i pomirenje  (Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation- AIPR).

Odjeljenje za holokaust i studije genocida na državnom koledžu Keene, koji se nalazi u državi New Hampshire i jedini je univerzitet na svijetu koji nudi dodiplomski studij u oblasti holokausta i genocida , ugostit će Karčića u toku zimskog  semestra.

KSC je također, sjedište Cohen centra za studije holokausta i genocida, jednog od najstarijih u SAD-u. Tokom svog boravka u Keene-u, Karčić će održati gostujuća predavanja sarađujući sa Cohen centrom za studije holokausta i genocida, te kompletirati istraživanja na doktoratu, fokusirajući se na koncentracione logore, koje su bosanski Srbi koristili tokom rata od 1992. do 1995. godine.

Jedan od ciljeva Karčića jeste da u toku ovog gostovanja napravi komparativnu analizu svoga istraživanja, što će mu omogućiti bogastvo resursa Kenne-a.

"Ovaj komparativni aspekt je veoma važan. To je glavni razlog što sam došao ovde.  Želim da saznam o drugim genocidima, i želim saznati koliko je to slično ili drugačije od onoga što se desilo u Bosni," naglašava Karčić.

Karčić će posmatrati način na koji američki studenti uče o holokaustu i genocidu, te vratit se sa idejom primjene tih tehnika u Bosni i Hercegovini.

Karčić radi kao viši saradnik Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, i u toku boravka u SAD-u planira održati niz predavanja o ratu u Bosni I Hercegovini širom regiona.

Top