Genetika i bioininjering (GBE) održava redovne seminare na magistarskim studijama

Studijski program Genetika i bioininjering (GBE) počevši od 8. decembra održava redovne seminare za studente magistarskih studija svakog petka u 15 časova, u konferencijskoj sali Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS).

Redovni seminari GBE-a održavaju se na različite teme, a u njima učestvuju studenti drugog ciklusa i akademsko osoblje programa GBE, ali i studenti i osoblje drugih odsjeka IUS-a.

Na seminarima koji se održavaju tokom cijelog zimskog semestra akademske godine 2017/18 predaje oko petnaest predavača, a neke od tema koje su uključene u program su: "Geni, mozak, i ponašanje miševa i ljudi", "Praktična upotreba molekularnih DNK markera za poboljšanje biljaka", "Odnos između strukture i funkcije kod proteina", i druge teme.

Seminari će se održavati do 25. maja 2018. godine.

Top