Gender dani na IUS-u: Gender povelja (II dio)

 

U ponedjeljak, 10. septembra 2018. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu održana je Radionica rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju, u sklopu projekta Ministarstva civilnih poslova.

Na radionici su bili predstavnici bh univerziteta, kao što su Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru i Sveučilište u Mostaru.

Ukazana nam je čast da učesnica radionice bude rektorica Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Nermina Hadžigrahić, kao jedina žena rektor u Bosni i Hercegovini.

Koordinatorica projekta dr. Jasminka Hasić Telalović obratila se prisutnima, poželjela im dobrodošlicu i upoznala učesnike sa Planom za jednakopravnost spolova koji se implementira na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, kao lidera sprovođenja gender politike u visokom obrazovanju.

Nakon prvog dijela radionice, upriličeno je potpisivanje SAGE povelje, koja sadrži principe rodne jednakosti između univerziteta.

Ovim potpisivanjem IUS je stvorio neraskidivu saradnju sa BH univerzitetima.

Top