Dr. Muhamed Hadžiabdić posjetio Paul Sherrer Institut (PSI)

Dr. Muhamed Hadžiabdić, predavač na studiju Mašinstva, boravio je u jednosedmičnoj posjeti na Paul Sherrer Institutu (PSI), najvećem institutu u Švicarskoj na poziv dr. Bojana Ničena.

Dr. Bojan Ničeno je vodi istraživačku grupu za Modeliranje i simulacije, koja pripada Labaratoriji za termalnu hidrauliku (LTH) na Paul Scherrer Institut, i predavač je na Računarskoj višefaznoj termodinamici fluida na ETH Zurich. Cilj posjeta prof. Hadžiabdića je bila buduća saradnja sa strčnjacima sa PSI instituta. Razgovorima o budućoj saradnji su prisustvovali i naučnici sa Novosibirskog instituta za termofiziku (Novosibirsk Institute for Thermo Physics), sa kojima prof. Hadžiabdić sarađuje u posljednje četiri godine. Tri strane su dogovorile saradnju u pogledu istraživanja na polju multifaznih tokova i sagorijevanja.

Tokom posjete, prof. Hadžiabdić je održao seminar za osoblje instituta pod nazivom “Control of Flow around a Cylinder by Rotary Oscillations at a High Subcritical Re Number”.

Top