Delegacija univerziteta Yuzuncu Yil posjetila IUS

U četvrtak, 26. maja 2016. godine, delegacija univerziteta Yuzuncu Yil iz Vana u Republici Turskoj, na čelu s rektorom prof. dr. Peyami Battalom posjetila je Internacionalni univerzitet u Sarajevu.

Osim rektora ovog univerziteta, delegaciju je činio još i vanredni prof. dr. Arif Kivrak s Odsjeka za hemiju. 

Predstavnici IUS-a organizovali su sastanak na kojem su potpisani Erasmus+, Mevlana ugovori, kao i ugovori o saradnji ova dva univerziteta.

Top