Dablin: Dr. Jasminka Hasić učesnica 10. evropske konferencije o jednakosti spolova u visokom obrazovanju

 

Triniti koledž Dablin bio je domaćin 10. evropske konferencije o jednakosti spolova u visokom obrazovanju od 20. augusta do 22. augusta 2018. godine..

Dr. Jasminka Hasić Telalović, između stotine prijavljenih postera i papira, izabrana je da prezentuje postere na teme: “geekFEST - Engendering Computer Science and Innovation Training” i “Engendering Higher Education At Private University”, koji je analiziran u saradnji sa doc. dr. Ninom Bosankić i višom asistenticom Almom Jeftić.

Dr. Hasić je podijelila svoja iskustva sa eminentnim pionirkama u jednakopravnosti spolova u visokom obrazovanju iz svih krajeva svijeta. Konferenciji je prisustvovala i bivša rektorica Tehničkog univerziteta u Istanbulu i prva rektorica u Evropi tehničkog univerziteta, prof. Gulsun Saglamer, koja je bila gošća na IUS-u povodom obilježavanja 8. marta prošle godine.

Dr. Hasić je prezentovala svoj rad, kao i gender aktivnosti koje se implementiraju na IUS-u. Takođe, ovo je bila odlična prilika da se planiraju buduće aktivnosti i zajednički projekti a posebno na temu uključivanja gender komponente u nastavu i naučno-istraživački rad u računarskim naukama.

Top