IUS Center for Balkan Studies
 

Centar za balkanske studije IUS-a

Na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) oformljen je Centar za balkanske studije. Centar ima za cilj prvenstveno pružanje ekspertize za vlade u regionu, prije svega bosanskohercegovačke vlade, kao i ljudima i budućim saradnicima iz poslovnog svijeta. Rad Centra će doprinijeti stvaranju mirnog, pravednog i prosperitetnog Balkana kroz obuku mladih akademika koji su zainteresirani za specijalizaciju u regiji. 

Cilj ovog Centra je da se eliminira negativna percepciju regije Balkana, te pruži podrška u organizacii aktivnosti i interakcije mladih iz svih balkanskih zemalja. Ujedno, svojim djelovanjem vršit će se poticaj razmjene studenata između regionalnih univerziteta i organiziranje ljetnih kampova u različitim zemljama Balkana. Odlukom rektora prof. dr. Yücela Oğurlua, za koordinatora Centra za balkanske studije imenovan je vanredni prof. dr. Ali Çaksu.

Top