Diabetes journal published the research paper of the IUS professor
 

Časopis „Diabetes“ objavio naučno-istraživački rad profesorice sa IUS-a

Sabina Semiz, profesorica sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, učestvovala je naučno-istraživačkoj studiji uradjenoj na Erasmus University Medical School u Roterdamu, Holandija, čiji su rezultati upravo objavljeni u naučnom časopisu “Diabetes”.

Ovaj studija izvedena je kao dio nedavnog učešća u ERAWEB, evropskom programu razmjene na vodećim medicinskim fakultetima u Evropi. Budući da je ERAWEB fokusiran na faktore koji utječu na zdravlje stanovništva i razvoj mogućih intervencija u cilju poboljšanja zdravlja, prof. Semiz se pridružila timu naučnika u cilju rješavanja kompleksne etiologije dijabetesa, jednog od najvažnijih zdravstvenih problema sadašnjice. Autori su u okviru studije Erasmus Rucphen Family (n = 2,564) analizirali nivoe 124 metabolita u krvi, u korelaciji sa nivoom glukoze natašte, i tako ispitali moguću uzročnu povezanost svakog metabolita sa glukozom i tipom 2 dijabetesa (T2D), koristeći Mendelian randomization. Dakle, koristeći parametre genetičkog rizika u odnosu na profil metabolita u plazmi, autori su demonstrirali da manje i veće subfrakcije lipoproteina velike gustoće (HDL) mogu biti dodatni terapeutski ciljevi u tretmanu povećanog nivoa glukoze u krvi.

“Diabetes” je vodeći naučno-istraživački časopis Američke asocijacije za dijabetes (American Diabetes Association), koji publicira originalna naučna istraživanja o oblasti fiziologije i patofiziologije diabetes mellitus-a.

Pored ovog rada objavljenog u časopisu “Diabetes”, rezultati naučno-istraživačkog rada prof. Semiz na Erasmus University Medical School u Roterdamu, su također nedavno objavljeni i u naučnom časopisu “Metabolomics”. Važno je napomenuti da su autori u okviru ove četrnaestogodišnje prospektivne studije sa velikim uzorkom i širokim spektrom metabolita, uspjeli razviti novi model u cilju predviđanja razvoja T2D. Dakle, navedeni rezultati doprinose sve značajnijem korištenju metabolomics tehnologije u cilju predvidjanja razvoja tipa 2 dijabetesa i optimiziranju tretmana ove kompleksne bolesti metabolizma.

Top