Adis Mujčić boravio na stručnoj edukaciji u Rumuniji

Gosp. Adis Mujčić, arhivar Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), boravio je sedam dana na stručnom usavršavanju kroz Erasmus+ program razmjene, u rumunjskom gradu Iaşi. Gosp. Mujčić je bio jedan od učesnika International Staff Training Week, koji se održao od 15. do 19.05.2017. godine na univerzitetu Alexandru Ioan Cuza.

Na skupu su bili prisutni predstavnici 46 partnerskih univerziteta iz Europe, Azije i Afrike. Dio programa ove stručne edukacije su bile radionice i predavanja o EU integracijama, te drugim aktuelnim temama iz domena visokog obrazovanja.

Gosp. Mujčić, kao jedini učesnik iz BiH na pomenutom skupu, je imao priliku predstaviti rad i aktivnosti IUS-a, na kojem je već duži niz godina zaposlen. „Zaista su velike dobiti ove Erasmus+ razmjene: upoznao sam novu zemlju, novu kulturu za koju nisam imao puno informacija, i naravno, nove ljude. Razmjenom ljudi, ideja i praksi dobijamo uvid u neka nova tehnološka dostignuća, a evo konkretno i informacije o EU integracijama koje našoj zemlji tek predstoje”.

Top