Završni ispiti zimskog semestra za nove studente s Anadolu Univerziteta

Završni ispiti zimskog semestra za nove studente koji su počeli Distance Learning (studij na daljinu) programe na turskom Anadolu univerzitetu, održani su na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu u subotu i nedjelju, 20. i 21. februara 2016. godine. Do sada, programi studiranja na daljinu na Anadolu univerzitetu su omogućeni i u nekoliko drugih balkanskih država, Kosovu, Bugarskoj, Makedoniji.  Oko 100 studenata koji trenutno žive u Bosni i Hercegovini su počeli studij na daljinu na ovom univerzitetu, na nekom od sljedećih programa, menadžment, sociologija, međunarodni odnosi, turski jezik i književnost. Za studente koji studiraju po ovom programu važe ista pravila kao za studente koji studiraju u Turskoj, te mogu da koriste sve mogućnosti e-learning (studiranje na daljinu preko Interneta). 

Top