Završen 13. Golden Helix Dan farmakogenomike

Vizija Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) je da postane glavno univerzitetsko središte na Balkanu i istraživački centar sa sveobuhvatnom izvrsnošću. Kako bi odgovorio na ovakav izazov, Univerzitet je u saradnji sa Golden Helix Institute of Biomedical Research iz Londona i Ljekarskom komorom Kantona Sarajevo, organizirao Internacionalni naučno-stručni skup “13. Golden Helix Pharmacogenomics Day”.

Skup je održan u petak, 30. maja 2014. godine na Internacionalnomuniverzitetu u Sarajevu. Važno je istaći da je riječ o prestižnom skupu iz oblasti farmakogenomike, koji se već godinama organizira pod pokroviteljstvom Genomic Medicine Alliance iz Londona na mnogim destinacijama u svijetu i predstavlja prvi naučno-stručni skup ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini. Na skupu je bio prisutan veliki broj ljekara i farmaceuta iz cijele Bosne i Hercegovine. Ovaj skup je imao za cilj da pruži adekvatne informacije o farmakogenomici uopće.

‘’Farmakogenomika je grana farmakologije koja se bavi proučavanjem uticaja genetičkih varijacija na dejstvo lijekova kod pacijenata putem istraživanja korelacija između genetskog izražavanja ili jednonukleotidnog polimorfizma i efikasnosti ili toksičnosti lijeka. Tim putem, farmakogenomika se bavi razvojem racionalnih sredstava za optimizaciju upotrebe lijekova, u smislu genotipa pacijenata, da bi se osigurala maksimalna efikasnost sa minimalnim nepoželjnim efektima’’ kazala je organizatorica ovog projekta, van. prof. dr. Sabina bez čije podrške projekat ne bi mogao biti implementiran. Važno je istaći da su na ovom projektu učestvovali i ugledni predavači sa IUS-a, dr. Mirza Suljagić i dr. Daria Ler.

Top