Personal Financial Management Lecture
 

Zanimljivo predavanje na temu Menadžment personalnih finansija

Još jedno u nizu zanimljivih stručnih predavanja održano je u petak, 13. marta 2015. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Predavanje je bilo fokusirano najviše na menadžment ličnih finansija, te na potencijalne probleme i njihova rješenja u situacijama u koje se svakodnevno nalazimo. Predavanje je održao eminentni predavač sa Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA), doc. dr. Ognjen Riđić, na poziv El-Mustapha Ait Sidi Mohammed-a, predsjednika Afričke studentske asocijacije pri IUS-u. 

Naime, ova asocijacija okuplja studente porijeklom iz raznih zemalja Afrike, i to iz: Gane, Ugande, Čada, Kenije, Sudana, Burkine Faso, Alžira, Maroka i Mauritanije. Doc. dr. Riđić je iskoristio priliku i predočio prisutnim studentima koje su najvažnije stvari koje svaki čovjek treba imati na umu kada želi uspješno voditi svoje finansije. On je kazao da se zaista mora obratiti pažnja na planiranje ličnog vremena u sklopu kojeg se planiraju finansije u životu svakodnevnice. ‘’Bitno je da svako od nas nauči koliko je važno upravljati svojim novcem, bilo kroz ulaganje novca u banku ili kroz određenu štednju, a štednja nije moguća bez adekvatnih finansijkih prihoda’’ – kazao je doc. dr. Ognjen Riđić. 

U toku predavanja, naglašena je važnost edukacije iz oblasti finansija i finansijskog menadžmenta, kao i nekoliko drugih oblasti kao što su kretanja vrijednosti novca u skladu sa vremenom, te računanje anuiteta i pojedinačnih ulaganja sa finansijskim kalkulatorom HP 12-C. U okviru seminara, studentima su prezentirane sljedeće tematske oblasti kao što su: 

  • Alati za finansijsko planiranje
  • Upravljanje likvidnosti
  • Personalne finansije
  • Zaštita prihoda
  • Štednja i ulaganje
  • Planiranje penzije itd. 

Na kraju predavanja, studenti su imali priliku da postavljaju konkretna pitanja i da kroz interakciju sa predavačem dođu do različitih spoznaja koje se odnose na gore navedene teme. Studente je najviše zanimalo kako na najbolji način optimizirati utrošak svoje plate u uslovima koji vladaju u Bosni i Hercegovini, kao i optimizacija kupovne moći.

Top