Uspješno završena Ljetna škola "Cross Continental - Interethnic Relations for Peace"

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je u periodu od 18. do 27. juna 2014. godine organizovao ljetnu školu pod nazivom ‘’2014 Summer School Cross Continental - Interethnic Relations for Peace". Ova Ljetna škola okupila je kandidate iz čitavog svijeta koji izučavaju međunarodne odnose, političke nauke, diplomatiju, međunarodno pravo, sociologiju i sigurnosne studije, te sve one koji se zanimaju za interdisciplinarne studije, analizu i rješavanje međunarodnih sukoba, istraživanja o miru i preventivnu diplomatiju.

Organizator ove škole, bio je Nerkez Opačin, Viši asistent na Odsjeku Međunarodnih i javnih odnosa na Fakultetu menadžmenta i javne uprave (FBA). Škola se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela: teorijski dio sačinjavao je niz predavanja, diskusija, radionica i prezentacija, dok je praktični dio bio sastavljen od interaktivnog iskustva i terenskih posjeta institucijama i organizacijama. U sklope Ljetne škole, prezentacije su držali i: Forum ZFD Michele Parente, Mreža za izgradnju mira i CRS Goran Bubalo, PCRC Velma Šarić, Srećko Latal, Nina Serement, Lamija Landžo, Maja Sahadžić, dr. Hariz Halilović, prof. dr. Ali Resul Usul i Nerkez Opačin.

Polaznici Škole su imali priliku posjetiti najvažnije institucije i internacionalne organizacije u Sarajevu, koje se bave i promoviraju ljudska prava: OSCE, OHR, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacija EU UNDP, Historijski muzej, kao i druge organizacije. Također, polaznici su zajedno sa svojim predavačem posjetili i Sud Bosne i Hercegovine, gdje su imali priliku razgovarati sa predstavnicima Pravnog odjeljenja i Odjeljenja za odnose s javnošću i saradnju sa zajednicom Suda Bosne i Hercegovine. Studenti su bili veoma zainteresirani da saznaju više o organizaciji, strukturi i posebnim karakteristikama Suda Bosne i Hercegovine, te su postavljali mnogobrojna pitanja. Na kraju posjete studentima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate rad Suda na njegovoj službenoj internet stranici.

Osim edukativne uloge, Ljetna škola "Cross Continental - Interethnic Relations for Peace" bila je prilika da se doprinese promociji vrijednosti međuetničkih društava, te povećanju saradnje i razumijevanja između mladih ljudi iz različitih dijelova svijeta. Polaznici su imali jedinstvenu priliku da u internacionalnom okruženju kampusa IUS-a upoznaju i uče o raznim kulturama i zemljama, te time doprinesu razbijanju predrasuda i stereotipa između i unutar etničkih grupa.

Imajući u vidu da se 2014. godine obilježava 100. godina od početka Prvog svjetskog rata, ova Ljetna škola je bila idealna prilika za promociju mira i međunarodne saradnje. Po završetku Ljetne škole, svim polaznicima su dodijeljeni certifikati o učešću koje je dodijelio prorektor Univerziteta, doc. dr. Muhamed  Hadžiabdić.

Značajno je napomenuti da IUS, po uzoru na vodeće svjetske univerzitete, već nekoliko godina uzastopno organizira razne vrste ljetnih škola. Te škole su namijenjene kako studentima, diplomcima i drugim kandidatima, tako i srednjoškolcima, sa fokusom na razne naučne discipline. Tokom prethodnih godina, organizovane su škole: Geekfest - ljetna škola inovatorstva, Kamp mladih informatičara, Evropska ljetna škola sa fokusom na savremenu misao i politiku identiteta, Ljetna škola engleskog jezika, te brojne druge škole.

Top