Participation of Prof. Dr. Dževad Mahmutović at an international conference in Skopje
 

Učešće prof. dr. Dževada Mahmutovića na međunarodnoj konferenciji u Skoplju

U organizaciji Asocijacije za korporativnu bezbjednost, Skoplje (Makedonija), 19.05.2018. godine održana je IV Međunarodna naučna i stručna konferencija pod nazivom: “Integrisana korporativna bezbjednost – Digitalni transformacioni izazovi za akademsku zajednicu i moderne korporacije”. Učesnik i uvaženi gost na ovoj konferenciji bio je prof. dr. Dževad Mahmutović, koji je na ovom eminentnom naučnom skupu izlagao svoj rad. Ovom prilikom, prof. dr. Dževadu Mahmutoviću je uručena Plaketa Asocijacije za korporativnu sigurnost Makedonije za saradnju na razvoju korporativne sigurnosti.

Top