Participation of Assistant Professor Goran Simic at the International Symposium in Istanbul
 

Učešće doc. dr. Gorana Šimića na međunarodnom simpoziju u Istanbulu

U organizaciji općine Gaziosmanpasa, Vakufa Fatih Sultan Mehmet univerziteta, te Vakufa prijatelja Bosne i Hercegovine, u periodu 10-11.05.2018. godine, u Istanbulu je održan međunarodni simpozij pod nazivom “Od jučer do danas Bosna i Hercegovina i Alija Izetbegović”. Na Simpoziju se govorilo o životu i djelu Alije Izetbegovića, o historiji, umjetnosti i kulturi Bosne i Hercegovine, te o Bosni i Hercegovini u međunarodnim dimenzijama. Jedan od izlagača na ovom simpoziju bio je i doc. dr. Goran Šimić, profesor sa Pravnog fakulteta Internacionalnog univeziteta u Sarajevu, koji je na ovom eminentnom naučnom skupu izlagao svoj rad na temu “Uticaj ratnih zločina počinjenih u ratu u Bosni i Hercegovini, na današnju Bosnu i Hercegovinu”. 

Top