TIKA i IUS Life pokrenuli dva besplatna obrazovna programa

Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA), u saradnji sa Centrom za Cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS Life), pokrenuli su dva besplatna kursa na IUS-ovom kampusu, Microcontrollers i Solidworks, 3D Modeling.

Dva obrazovna programa započela su 1. avgusta 2017. godine, a prisutni su bili i gosp. Ömer Faruk Alımcı, Koordinator agencije TIKA u Sarajevu, i gđa Mirsada Mehremić, predstavica centra IUS Life.

Planirani kursevi održavaće na kampusu IUS-a od 1. avgusta do 15. septembra, a besplatni su za sve polaznike. Kurs Microcontrollers polaznici će pohađati u IUS-ovom centru za Istraživanje i razvoj, dok će kurs Solidworks, 3D Modelliranje biti održan u jednoj od kompjuterskih labaratorija univerziteta. Ukupno 40 učesnika će pohađati programe, Microcontrollers ima 20 polaznika , a Solidworks, 3D Modeling također 20.

Cilj ovih kurseva jeste pripremiti polaznike za samostalan rad od kuće, dati im vještine i znanja koja će im pomoći da nađu zaposlenje ili rade samostalno. Programi su bili otvoreni za prijave svih građana, ali će od najvećeg značaja biti za nezaposlene. Organizatori programa su takođe pozvali ljude sa tjelesnim poteškoćama da se prijave i pohađaju ove kurseve.

Po završetku ovih programa za koje su prisustvo i završni ispit obavezni, polaznicima će biti dodiljeljeni certifikati IUS Life-a o uspješno završenim programima. 

Top