IUS Student participated in Erasmus + training
 

Studentica IUS-a učestvovala na Erasmus+ treningu

Jedna od mnogobrojnih aktivnosti koje pruža Erasmus+ program su i treninzi o bitnim temama današnjice. Na jednom takvom treningu, pod nazivom “Equal Inclusion for a Gold Future”, učestvovala je i Emina Bašić, studentica 3. godine na programu Međunarodnih i javnih odnosa IUS-a. Trening se održao u Portu (Portugal), u periodu od 21. do 29. oktobra 2015. Glavna tema obuke bila je usmjerena na podizanje svijesti u Europi o problemima diskriminacije i socijalne isključenosti pojedinih dijelova društva. Studentica Emina Bašić je iskoristila ovu priliku i predstavila svojim kolegama aktivnosti IUS-a na Erasmus+ programu, te rad Ureda za međunarodnu saradnju IUS-a. Studentica Bašić se samostalno prijavila na ovaj konkurs, gdje je u selekciji sa drugim kandidatima, bila izabrana da zajedno sa još 2 bh. studenta predstavi aktuelna pitanja mladih iz BiH. Angažman mladih ima važnu ulogu u pokretanju i poticanju društvenog razvoja, te pospješuje mogućnost bržeg rješavanje mnogih problema zajednice.

Top