Studenti IUS-a učestvovali u treningu spašavanja od prirodnih nepogoda na Kipru

Studenti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) učestvovali su od 22. do 27. aprila 2013. godine u petodnevnom treningu spašavanja od prirodnih nepogoda u Turskoj Republici Sjeverni Kipar (Turkish Republic of Notheren Cipar).

Trening je organizovalo Vijeće internacionalnih univerziteta za istraživanje i spašavanje (International Universities Search & Rescue Council) u koordinaciji sa Organizacijom civilne zaštite (Civil Defence Organization).

Učešćem studenata na ovom treningu naš Univerzitet je postao član Vijeća internacionalnih univerziteta za istraživanje i spašavanje, a naši studenti koji su učestvovali na ovom treningu stekli su pravo da učestvuju u vježbama spašavanja sa ostalim studentima univerziteta članica ovog Vijeća i naredne, 2014. godine.

Top