Studenti IUS-a u posjeti NATO bazi

U četvrtak, 4. decembra 2014. godine, studenti sa Programa međunarodnih i javnih odnosa IUS-a organizirali su posjetu NATO bazi u Butmiru. Cilj posjete je bio informirati studente o značenju i misiji NATO snaga u Bosni i Hercegovini. Posjeta je organizirana na inicijativu profesora Abdurrahima Siradaga sa Programa međunarodnih i javnih odnosa (IR) i studenta na pomenutom Programu Mehmeta Kemala Köksala. 

Tokom posjete, zamjenik komandanta, pukovnik Ole-Asbjørn Fauske iz Norveške, je održao predavanje o NATO misijama u regiji, sa naglaskom u Bosni i Hercegovini. Pukovnik Fauske je ukazao koliko je važna saradnja među balkanskim zemljama, posebno u pogledu očuvanja mira. Oficir iz EUFOR-a je održao korisnu prezentaciju o zadacima EUFOR-a u BiH. Nakon posjete, zamjenik komandanta, pukovnik Fauske i njegove kolege oficiri su pozvani da posjete IUS u budućnosti, i održe predavanje o euroatlantskim misijama.

Top