Studenti i profesori VACD-a na Erasmus+ razmjeni u Irskoj

U okviru novih strateških planova za jačanje internacionalizacije i saradnje sa zemljama iz Zapadne Evrope, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je realizovao svoju prvu akademsku saradnju sa Irskom. Radi se o Erasmus+ sporazumu o partnerstvu sa Univerzitetom u Limericku, koji se odnosi na područje umjetnosti, društvenih i humanističkih nauka.

Već od proljetnog semestra dva studenta i profesora IUS-a sa programa Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija (VACD) imaće priliku usavršavati se i pohađati nastavu na Univerzitetu u Limericku. Studentice 4. godine VACD-a s najboljim prosjekom Bedrija Šahbaz i Lamija Džafo će provesti jedan semestar u Irskoj, dok će i članovi akademskog osoblja ići na razmjenu, i to: vanr. prof. Kenan Zekić, šef Odsjeka za umjetnost i koordinator programa VACD, te viši asistent Emir Hambo. 

Realizacijom ovog Erasmus+ granta otvorila se mogućnosti za razvoj i podsticanje budućih talenata, izgradnju kreativne saradnje u oblasti istraživanja, razvoja i inovacija, te rada na zajedničkim budućim projektima.

Top