Studenti i profesori posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U utorak, 2. juna 2010. godine studenti i profesori Internacionalnog univerziteta u Sarajevu posjetili su Sud i Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Cilj posjete bilo je predstavljanje rada državnih pravosudnih institucija prisutnim.

Gosti sa IUS-a su se sastali sa sudijom David Re i predstavnikom Ureda za informisanje javnosti Suda i Tužiteljstva BiH.

Top