Studenti i profesori IUS-a u akciji čišćenja Ilidže

U nedjelju, 27. aprila 2014. godine, povodom svjetskog Dana planete Zemlje, studenti i profesori sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu sa predmeta: ''IR 454 Global Environmental Issues'' učestvovali su u akciji čišćenju općine Ilidža. Uprkos lošim vremenskim uslovima, ovoj akciji se odazavo veliki broj studenata.

Ova akcija je bila posvećena prvenstveno čišćenju ilegalnih deponija smeća, ali i čišćenju zelenih površina i drugih prirodnih vrijednosti, zaštićenih područja. Studenti i profesori IUS-a su na ovaj način iskazali svoj doprinos akciji Let’s do it – očistimo zemlju za jedan dan”. Na području cijele BiH, ovoj akciji se pridružilo oko 20.000 građana.

 

 

 

Top