Student Belmin Selimbegović učesnik konferencije: “Integracija Zapadnog Balkana u NATO i EU”

Nevladina organizacija Atlantsko vijeće BiH organizovalo je konferenciju na temu: Integracija Zapadnog Balkana u NATO i EU", u periodu od 10. – 13. novembra 2017. godine u Međugorju. Na ovoj konferenciji učestvovao je Belmin Selimbegović, student Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS).

Na konferenciji se razgovaralo o ulozi obrazovanja u izgradnji mira, politike u BiH u procesu EU intregracija, o iskustvima regije u EU procesima, i drugim temama. 

Belmin Selimbegović se publici obratio u sesiji na temu cyber terorizma, zajedno za stučnjakom za IT unutar NATO-a dr. Zlatogorom Micevom, a izlaganje je bilo o vrstama sistema kojima NATO raspolaže i kako bi članstvo BiH u NATO doprinijelo razvoju istih.

Konferencija je okupila predstavnike političkog i javnog života, diplomatske predstavnike, profesore, predstavnike medija i nevladinih organizacija, a ciljna skupina konferencije su studenti bh. Univerziteta.

Također, Belmin je učestovao i u panel diskusijama, zajedno sa brigadirima NATO-a, akademikom prof. dr Suadom Kurtćehajićem, i drugim stučnjacima iz relevantnih institucija.

Pokrovitelj konferencije je bio NATO Diplomacy iz Brisela, a supokrovitelj Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH.

Organizator Atlansko vijeće BiH nevladine organizacije koje se naslanja na savez u Briselu, a koja prenosi ideje i vrijednosti NATO-a prema građanima da je ovaj savez nešto pozitivno svakoj državi.

Odnedavno, Belmin Selimbegović je i pomoćnik predsjednice Atlantskog vijeća BiH, vanr. prof. dr. Dijane Grupte sa Univerziteta “Džemal Bijedić”. 

Top