Sedmi SHETalks: IUS alumna Emina Bašić

Dana 2. novembra 2018. godine u Konferencijskoj sali održan je sedmi SHETalks, gdje je koordinatorica projekta SAGE ugostila našu alumnu Eminu Bašić.

Emina Bašić je magistrirala na programu ERMA (zajednički master program Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji), čija je teza proglašena za najbolju i uskoro će biti objavljena. Tema teze je bila rodno budžetiranje.

Prisutni su imali priliku da diskutuju poslije prezentacije.

SHETalks je prilika da akademsko i administrativno osoblje razmijeni iskustva, diskutuje, razvija i dijeli nove ideje. Takođe, planirano je da se pozivaju gosti izvan IUS-a, koji bi otvorili nove perspektive o situacijama sa kojima se susrećemo u visokom obrazovanju sa svojim pričama ili predavanjima. SHETalks je takođe korisna prilika za bolju i jaču vezu između akademskog i administrativnog osoblja. Sve osoblje IUS-a je pozvano da aktivno učestvuju na tim sesijama.

Top