Saradnja na polju cjeloživotnog učenje sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu

U četvrtak, 14. 12. 2017. godine Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) posjetili su dr. Božidar Popović, prodekan Elektrotehničkog fakuleta Univerziteta u Istočnom Sarajevo, dr. Mirjana Maksimović, profesor sa Elektrotehnickog tog univerziteta, te direktor kompanije Micom Aldin Camović. Delegaciju su ugostili predstavnici relevantnih odjela univerziteta na čelu sa rektorom IUS-a dr. T. Erkanom Türeom.

Teme koje su bile razmatrane na sastanku bile su mogućnost zajedničke saradnje, inicijativa za potpisivanje memorandum o razumijevanju između IUS-a i Univerziteta u Istocnom Sarajevu.

Razgovaralo se i o zajedničkoj organizaciji škole fiber optike u februaru 2018. godine, te mogućoj organizaciji kursa CCTT, organizaciji seminara Uvod u teremografiju i Procesna kalibracija.

Kursevi i seminari ce biti organizirani u okviru centra za cjeloživotno učenje IUS Life.

Top