Rodna ravnopravnost: IUS započeo uspješnu saradnju i sa Univerzitetom u Zenici

Dana 05. juna 2018. godine, koordinatorica projekta SAGE doc. dr. Jasminka Hasić Telalović i asistent u projektu Mirza Rastoder posjetili su rektorat Univerziteta u Zenici. Podsjećamo, IUS je u sklopu projekta Horizon2020 SAGE dobio grant Ministarstva civilnih poslova za projekat Rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju. Sastanku su prisustvovali prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr. Malik Čabaravdić i Koordinatorica Ureda za međunaordnu saradnju gđa Amra Muslić Halilović.

Koordinatorica projekta SAGE doc. dr Hasić Telalović je uputila sve prisutne u aktivnosti koje IUS sprovodi u sklopu Plana za rodnu ravnopravnost. Koordinatorica je podijelila i svoja iskustva, rekavši da i oni imaju slične aktivnosti u vezi sa ovom tematikom i da će nam buduća saradnja biti vrlo uspješna. Univerzitet u Zenici je sa zadovoljstvom prihvatilo da bude dio IUS-ovog projekta i očekuje buduće zajedničke aktivnosti.

Sastanak sa Univerzitetom u Zenici četvrti je u nizu sastanaka javnih univerziteta u sklopu projekta Rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju.

Top