Radionica diplomiranih studenata

Igranje, stvaranje, učenje - metode istraživanja dizajna u humanističkim i društvenim naukama 

Dr. Mariza Dima

U petak, 11. marta, 2016. godine, dr. Mariza Dima sa Queen Mary Univerziteta u Londonu održala je radionicu o metodama istraživanja u društvenim i humanističkim naukama. Radionica je namijenjena za diplomirane studenate, posebno one koji su uključeni u vizuelne umjetnosti i dizajn.

Tokom interaktivne radionice, dr. Dima je opisala razne praktične metode koje dizajneri koriste kako bi razmislili o problemu ili predvidjeli moguću alternativnu budućnost kada se problem ne može biti riješen sam po sebi. Ove metode omogućavaju kreativno razmišljanje kroz izradu, nude vizuelni prikaz procesa misli, te olakšavaju intuitivni proces analize i sinteze koja je svojstvena u procesu dizajna.

Tokom radionice, različite metode dizajna zasnovane na igri i izradi su predstavljene i objašnjene,  kao primjere iz vlastitog rada dr. Dima.  Ove metode se danas naširoko koriste u suradnji sa korisnicima koji nisu obučeni za dizajn, ali se smatraju stručnjacima u drugim područijima koji se se ne odnose na dizajn. Razigrane metode dizajna imaju potencijal da omoguće istraživačima izvan terena dizajna da identificiraju obrasce, sintetiziraju ne samo rješenja, nego i daljnje mogućnosti, bolje i razumljivije ponude područija istraživanja i kroz zahtjevajuće praktične radnje zapošljavaju umjetnost izrade, osiguravajući tako još jedan objektiv stimulacije, kroz koju možemo promisliti i poboljšati istraživačka pitanja.

Top