Prva zvanična posjeta predstavnika EAQUALS-a Školi engleskog jezika

Prva zvanična posjeta predstavnika EAQUALS-a Školi engleskog jezika prema planu uspješno je završena 18. maja 2017. godine. U ovu jednodnevnu savjetodavnu posjetu došla je iskusna predstavnica EAQUALS-a vanr. prof. dr. Galya Mateva. EAQUALS je akronim za Evaluaciju i akreditaciju kvalitetnih usluga na polju jezika, a registrovan je kao neprofitna organizacija u Engleskoj i Velsu, i kao humanitarna organizacija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Godine 1991, osnovana je kao Evropsko udruženje za kvalitetne usluge na polju jezika, Eaquals kao članove okuplja centre za nastavu stranih jezika iz preko 30 zemalja, te vodeće državne i internacionalne organizacije koje aktivno podržavaju nastavu jezika. Takođe, ima i posebne sporazume o saradnji sa velikim brojem istaknutih međunarodnih organizacija.

Budući da je vizija Škole engleskog jezika postati međunarodno priznata kao simbol visokih standarda u nastavi jezika, vjerujemo da je EAQUALS pravi izbor za saradnju na putu razvoja akademskih standarda u nastavi i učenju jezika.

Prof. Mateva nije samo ekspert na području kvalitetne nastave jezika i kompetencija nastavnika jezika, također je i certificirani Cambridge-ov CELTA i DELTA instruktor i vođa edukacije od 2002. godine. Univerzitetski je predavač na Tehničkom univerzitetu u Sofiji i vlasnik Centra za jezike. Posjeduje jedinstvene kvalifikacije za procjenu dobre jezičke škole.

Tokom svoje savjetodavne posjete, Prof. Mateva je istražila sve aspekte aktivnosti naše Škole engleskog jezika, sisteme upravljanja akademskim aktivnostima te mjere za osiguranje kvaliteta, na osnovu pismenih dokaza, obzervacije nastave, ispitivanja resursa i prostorija, sastancima sa grupama studenata i nastavnika, i intervjuisanjem članova menadžmenta. Na ovaj način, Škola engleskog jezika je spremna za sljedeću fazu u procesu sticanja međunarodne akreditacije.

 

Top