Prva akademska saradnja sa Iranom

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je, sredinom avgusta 2017. godine, potpisao memorandum o akademskoj i naučnoj saradnji sa Kharazmi univerzitetom iz Irana. Prof. dr. Tahsin Erkan Türe i  prof. dr. Mohammad Ali Sobhanallahi, rektori dva univerziteta, su potpisali ugovor o saradnji.  Uvaženi rektori Türe i Sobhanallahi saradnju su dogovorili tokom nedavne Rektorske konferencije u Ankari.

 Kharazmi univerzitet smatra se jednom od najstarijih visokoškolskih institucija u Iranu. Univerzitet okuplja oko 14.000 studenata i 480 članova akademskog osoblja, koji djeluju u okviru 16 fakulteta, 2 nacionalna istraživačka centra, 4 naučna instituta, te 4 naučna centra. Univerzitet posjeduje dva studentska kampusa, jedan u Teheranu, a drugi u Karaj-u.

 Ugovor sa ovim elitnim iranskim univerzitetom predstavlja vrlo važan korak ka otvaranju novih tržišta i horizonata ka Aziji, što će značajno doprinijeti dodatnom jačanju međunarodne saradnje i internacionalizacije IUS-a. Značajno je napomenuti da je ovo dosada prva saradnja IUS-a sa nekom institucijom iz Irana.

Top