Prof. dr. Kemal Sayar: predavanje na temu ‘’Ovisnost o drogama i tehnologiji’’

U petak, 23. maja 2014. godine, u velikom amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), održano je predavanje na temu: "Ovisnost o drogama i tehnologiji". Predavač je bio prof. dr. Kemal Sayar, profesor psihijatrije sa Marmara univerziteta iz Turske. Ovisnost, kako fizička koja se odnosi na razne vrste opojnih droga, tako i psihička koja je bliska fizičkoj po manifestacijama (nešto što čovjeku nedostaje), no čiji uzrok nisu opojne tvari. Čovjek u tom slučaju može biti ovisan o televiziji, Internetu ili nekoj drugoj vrsti moderne tehnologije – istakao je prof. dr. Kemal Sayar u toku svog izlaganja.

On je također iznio karakteristike ove dvije vrste ovisnosti, te je utvrdio da uskraćivanje stimulansa dovodi do kriza i štetnih posljedica za ovisnu osobu (tjelesne, psihičke, ekonomske, društvene), ali i za njenu okolinu. Imajući u vidu aktuelnost ove teme za mlade ljude, na predavanju dr. Sayara bili su prisutni brojni studenti IUS-a, koji su na kraju predavanja imali priliku da kroz interakciju sa predavačem postavljaju pitanja od značaja za ovu vrlop interesantnu oblast.

Top