Prezentacija 3D mikroskopa

U utorak, 22.marta 2016. godine, u organizaciji Research and Development centra, lokalna kompanija “Hirox” održala je prezentaciju o “3D mikroskopu” u IUS senat sobi.

3-D optički mikroskop je postao svestran alat za mjerenje površinske topografije, ali i površine teksture u raznim industrijama. Ključni faktor u rastu industrijske aplikacije su hardver i softver implementacija koji pojednostavljuju njegovu upotrebu, posebno za servisere.

Svrha ove prezentacije bila je približiti visoko-tehnološka dostignuća studentima, ohrabriti ih da rade s takvim uređajima, te im olakšati kretanje ka budućnosti. 3D optički mikroskop koristi se na raznim poljima, kao što su: ispitivanje materijala, forenzike, bioinženjeringa, elektronike, satova, parfema, itd. Prezentaciji su prisustovali: doc. Dr. Mohamed E. Yahija Kelib, program koordinator za Mehanički inžinjering, doc. Dr. Mohamed Ragab Abdel Gawwad, program koordinator za genetiku i bioinžinjering, kao i drugi zainteresovani profesori i studenti.

Top