Representatives of the “Preporod” magazine visited IUS
 

Predstavnici časopisa Preporod na IUS-u

U četvrtak, 17. septembra 2015. godine, u posjeti Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), bili su predstavnici islamskih informativnih novina ''Preporod'' iz Sarajeva, ispred redakcije Preporoda su prisustvovali Ekrem Tucaković (glavni i odgovorni urednik Preporoda), Safer Muminović (tehnički urednik Preporoda), te novinari Mirnes Kovač, Selman Selhanović i Muhamed Jugović iz sektora marketinga. Ugledne goste je u prostorijama Rektorata primio rektor Univerziteta, prof. dr. Yucel Ogurlu sa svojim saradnicima. Ukratko je predstavljen dosadašnji rad i uspjeh Univerziteta, dok je gospodin Tucaković predstavio dosadašnji rad i historijat Preporoda. Razgovarano je o aktuelnim temama, te je postignut dogovor o budućoj saradnji između IUS-a i islamskih informativnih novina ''Preporod''. ''Preporod'' je informativno glasilo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini a izdavač mu je Rijaset, izlazi dva puta mjesečno u Sarajevu i distribuira se na cijelom području Islamske zajednice, kako u Bosni i Hercegovini tako i van države.

Top