Predavanje prof. Dr. Kasima Tatića "Kreativnost i upravljanje promjenama"

Profesor dr Kasim Tatić u četvrtak, 31. maja 2018. održao je predavanje na temu "Kreativnost i upravljanje promjenama - Da li je kreativnost vještina ili dar?"

Prof. Tatić je svoje predavanje nazvao intelektualnim dernekom i pokušao je na jedinstven način podijeliti svoje mišljenje o tome kako upravljati promjenama u privatnom i profesionalnom životu na svježi kreativan način koristeći pristup poznat kao vodič kroz ispitivanje.

Njegov cilj je da motiviše učesnike predavanja da ulažu dodatne napore da u svoj privatni i profesionalni život ugrade ideje o kreativnosti i upravljanju promjenama kako bi postigli bolje rezultate i više zadovoljstva.

Kasim Tatić profesor je mikroekonomije, menadžerske ekonomije i ekonomije okoliša na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

IUS centar za cjeloživotno učenje bio je organizator, a

AMAXIMUS – Udruženje za razvoj, kreativnost i životnu sredinu i BH Telecom bili su sponzori ovog događaja.

Top