Potpisan protokol o saradnji sa Istanbul Medeniyet University i Kahramanmaras Sutcu Imam University

Krajem januara 2013. godine, rektor Internacionalnog univeziteta u Sarajevu (IUS), prof. dr. Özer Çınar, posjetio je univerzitete Istanbul Medeniyet University i Kahramanmaras Sutcu Imam University, u Turskoj. U okviru svoje posjete, prof. dr. Özer Çınar, je u ime Internacionalnog univeziteta u Sarajevu, potpisao sporazum o saradnji sa ova dva respektabilna turska univerziteta.

Potpisivanjem protokola partneri su se obavezali da će raditi na zajedničkoj saradnji koja se odnosi na:

Top