Posjeta IUS Edukacijskog fakulteta Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu

 

24. septembra 2020. godine dekanesa Edukacijskog fakulteta izv. Prof. Dr. Emine Yaman, u pratnji sekretara Edukacijskog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, višeg asistenta mr Mirze Ljubovića, posjetila je Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom sastali su se sa direktorom Orijentalnog instituta dr. Sc. Adnanom Kadrićem, naučnim savjetnikom i dr. Sc. Aminom Šiljak Jesenković, višom naučnom saradnicom, da realizuju učešće ovih uglednih naučnika u nastavnom procesu na studijskom programu "Turski jezik i književnost - nastava" na Edukacijskom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Uspostavljena je vrlo plodna saradnja sa Orijentalnim institutom Univerziteta u Sarajevu, a prisutni su istakli veliku radost i čast zbog ove saradnje. Direktor Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu donirao je biblioteci IUS nekoliko publikacija ovog instituta, koje će obogatiti ukupan knjižni fond biblioteke IUS.

S velikim poštovanjem izražavamo zahvalnost Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu na prijemu i radujemo se budućoj kvalitetnoj saradnji koja će se nastaviti u godinama koje dolaze.

Top