Otvoreno Psihološko savjetovalište na IUS-u

U ponedjeljak 14. mart 2016 godine u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu otvoreno je IUS psihološko savjetovalište za studente. IUS brine o dobrobiti svojih studenata te želi da oni budu uspješni, sretni i zadovoljni tokom boravka na IUS-u. Međutim, životni stresovi te brojni zadaci sa kojima se suočavaju studenti ometaju ostvarivanje zadatih ciljeva. S tim u vezi Internacionalni univerzitet u Sarajevu, tačnije odsjek psihologije Fakulteta Umjetnosti i Društvenih nauka, osnovao je ovo savjetovalište koje će pomoći studentima u rješavanju sljedećih problema: prilagođavanje studenata, poteškoće pri učenju, manjak motivacije, ispitna anksioznost, te probleme vezane za odnose sa porodicom, prijateljima i okolinom. Također ovo savjetovalište nudi mogućnost studentima da otvoreno govore o svojim strahovima, lošim navikama, promjenama raspoloženja i sl. O ovim, ali i mnogim drugim problemima studenti će moći razgovarati sa psihologom, u sesijama kada to njima bude najviše odgovaralo. Studenti sa ozbiljnijim psihičkim problemima bit’ će upućeni psihijatru i psihoterapeutu.

Otvorenju savjetovališta prisustvovali su: Predsjednik SEDEF fondacije Hasan Topaloğlu, Predsjednik upravnog odbora, prof. dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, član upravnog odbora, M.Sc. Şaban Erden, rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu prorektori, akademsko osoblje i studenti.

Top