Orijentacijski dan za brucoše na IUS-u

U srijedu, 3. oktobra 2018. godine, održan je Orijentacijski dan za brucoše na IUS-u. Ovo je bila dobra prilika da se naši novi studenti upoznaju sa osobljem i resursima IUS-a.

Studenti su dočekani u glavnom amfiteatru, gdje ih je Zuhal Guvener, menadžerica Ureda za međunarodnu saradnju (IRO) pozdravila i upoznala sa agendom, naglasivši da sve akademske i administrativne jedinice IUS-a, radeći zajedno, omogućavaju IUS-u da bude uspješan univerzitet i sve svoje članovi vidi kao članove porodice.

Rektor IUS-a, prof. dr. Ahmet Yildirim poželio je studentima dobrodošlicu u našu instituciju, naglašavajući važnost (osim ostalih predmeta) engleskog jezika. Takođe je preporučio stranim studentima da uče bosanski jezik dok su ovdje, kao izvrsnu priliku za učenje još jednog jezika.

Centar za razvoj karijere predstavila je njegova menadžerica, Indira Hasanović, koja je objasnila njegovu ulogu u sticanju vještina i pronalaženju pripravničkog staža za studente, gdje bi stekli svoje prvo radno iskustvo. Ovaj Centar je takođe nadležan za regrutovanje volontera.

Koordinatorica za diplomiranje i studentske usluge, Naida Gego predstavila je Studentsku službu (SAO), podsjećajući studente da je to služba kroz koju su već svi prošli i da je to mjesto gdje će dobiti certifikate, transkripte i druga dokumenta.

Službu za društvene, kulturne i zdravstvene aktivnosti (SACHS) je predstavio SACHS asistent Mugdim Alihodžić, koji je pojasnio studentima da se ova služba ne bavi samo društvenim, kulturnim, zdravstvenim i sportskim aktivnostima, već i sa boravišnim dozvolama i viznim procedurama.

PR menadžer Mirnes Baltic objasnio je ulogu ovog ureda, napomenuvši da je sve što oni vide izvan IUS-a kuhano u ovom uredu. To uključuje IUS logotipe, postere, banere, reklame, najave i druge promo materijale. Podsjetio je i da je kancelarija za odnose s javnošću odgovorna za organizovanje glavnog događaja - Testiranja za stipendije, pozivajući studente da se pridruže našoj volonterskoj vojsci, da idemo zajedno u javnost.

Direktorica Centra za cjeloživotno učenje i Škole engleskog jezika, Hilal Karić, predstavila je različite kurseve, seminare, obuke i programe u organizaciji LLLC-a i važnost učenja različitih vještina, osim univerzitetskih predmeta. Podsjetila je da će ELS imati poseban Dan orijentacije.

Službenica Ureda za međunarodnu saradnju, Velida Mirica Handžić je objasnila prednost Erasmus programa i mogućnost svih studenata da studiraju u inostranstvu najmanje jedan semestar. Ona je to iskustvo opisala kao događaj koji vam mijenja život.

Predsjednik Studentskog parlamenta Ismail Čidić pozdravio je studente pozivajući ih da budu aktivni članovi Parlamenta. Rekao im je da na IUS-u, studenti, akademici i administrativni službenici rade zajedno, pomažući jedni drugima, čineći dobar tim.

Zuhal Guvener je potom ukratko predstavila Biblioteku, IT centar, SEDEF i Kancelariju Univerziteta Anadolija.

Nakon uvodne sesije, učenicima je ponuđeno osvježenje gdje su imali priliku da se bolje međusobno upoznaju.

Studenti su potom obišli kampus, posjetili Arhitektonsku laboratoriju, TV studio, Istraživačko-razvojni centar, biblioteku i druge objekte IUS-a.

Želimo svim našim brucošima srdačnu dobrodošlicu na naš univerzitet i u IUS porodicu.

Top