Man Hee Lee
 

Održana Konferencija ‘’Obnova svjetskog mira i kulture’’ na IUS-u

U subotu, 12. jula, 2014. godine, održana je Konferencija pod nazivom ''Obnova svjetskog mira i kulture“ na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Cilj Konferencije je bio da okupi sve zainteresirane osobe koji se bave istraživačkim aktivnostima i promocijom mira u svijetu. Domaćin i organizator ovog skupa je bio IUS a sama Konferencija je realizirana uz podršku organizacije “Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL)”. Važno je istaći da je HWPL neprofitna, nevladina međunarodna organizacija koju je registrovalo Ministarstvo vanjskih poslova u Seoulu (Južna Koreja).

Osnivač Organizacije je bio Man Hee Lee, korejski ratni veteran i zagovornik mira u svijetu. Ovu Organizaciju je osnovao u periodu nakon uspješno realiziranih volonterskih  projekata  u kojima je učestvovao. Tada je uvidio potrebu da formira grupu volontera čiji bi glavni fokus bio da ujedini ljude u svijetu bez obzira na njihove međusobne razlike. "Zbog mira u svijetu, svaka osoba treba da razvije osjećaj za kulturu mira i postane njen zagovornik" - rekao je Man Hee Lee.

IUS je ​​kao institucija izuzetno ponosan jer je u stanju da njeguje ideal demokratskog i slobodnog društva u kojem sve osobe mogu živjeti u slobodnom svijetu uz mir, demokratiju i slobodu za sve.

Top