Održan sastanak Europske asocijacije muslimanskih studenata

U utorak, 21. aprila 2015. godine u velikom amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) održan je sastanak Europske asocijacije muslimanskih studenata (EMSA), koja djeluje u sklopu IUS-a. Na sastanku je održana i prezentacija njihovih dosadašnjih aktivnosti. Tokom prezentacije svog dosadašnjeg rada, osim projekata vjerskog karaktera, student Emir Hambo govorio je i o organiziranim predavanjima društveno-odgojnog karaktera.

Hambo je naglasio da su aktivnosti koje su planirane do kraja godine uglavnom bazirane na gostujuća predavanja, te da su predavači priznati velikani i učenjaci. Sastanku je na inicijativu članove EMSA-e prisustvovao i rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu koji je pohvalio dosadašni rad studenata i njihov angažman u vannastavnim aktivnostima, posebno u aspektu duhovne i društvene nadogradnje.

Top