Novi predmet iz oblasti održivog razvoja na IUS-u

Sve je veći broj univerziteta širom svijeta koji razvijaju svoj formalni nastavni plan i program na način da u fokus stavljaju pitanja održivosti, tj. primjenu 17 ciljeva održivog razvoja UN-a (SDG). 

Sa sigurnošću možemo tvrditi da ni Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) ne zaostaje za svjetskim trendovima. Univerzitet je, evo, već nekoliko godina u svoju ponudu predmeta uključio i teme održivog razvoja. Neki od predmeta koji obrađuju teme o održivosti su: Globalna ekološka pitanja i Energetska sigurnost, Rodna ravnopravnost u međunarodnim odnosima, koje nudi program Međunarodnih odnosa (Fakultet menadžmenta i javne uprave), te Ekologija i inžinjerstvo zaštite okoliša, koji nudi program Genetika i bioinženjering (Fakultet prirodnih i tehničkih nauka).

Doc. dr. Özge Büyükdağlı, aktivistica iz oblasti SDG-ja i uvažena koordinatorica na programima Softverskog inžinjeringa i Kompjuterskih nauka na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka IUS-a, inicirala je nedavno novi predmet iz ove oblasti. Radi se o univerzitetskom predmetu Razumijevanje Agende održivog razvoja (Understanding the Sustainable Development Agenda), kojeg će studenti već od narednog semestra moći pohađati.
 

Cilj ovog predmeta je da studentima predstavi koncept održivog razvoja, kako bi kroz razne projekte, razvili svijest o savremenim tokovima i dešavanjima u društvu. Studenti će svake sedmice imati priliku čuti nove teme i ciljeve održivosti, putem prezentacija, ili, ukoliko mogućnosti budu dozvoljavale, putem seminara stručnjaka iz prakse. Tokom predavanja radiće se i na studijama konkretnih slučajeva, koji će studentima pružiti praktično znanje iz ciljane oblasti. Na predavanjima će se od studenata očekivati i da iznesu projektne ideje i planove za njegovu implementaciju. Studenti će moći započeti vlastite projekte ili se mogu pridružiti i podržati postojeće projekte. Studenti će biti u stanju da implementiraju perspektivu održivosti u svoje buduće studije, kao i svoje životne projekte, što će zasigurno povećati njihovu svijest o razvoju održivosti u društvu. Osim što će biti više angažovani u oblasti SDG-ja, student će poboljšati i svoje kapacitete u timskom radu i razviti vještine upravljanja projektima.

Pored jačanja svijesti o ovoj temi na cijelom univerzitetu, proces i ishodi učenja ovog predmeta podržaće i ojačati proces primjene SDG-a na IUS-u. 

Uvođenje novog predmeta iz oblasti SDG-ja na IUS-u, podržao je i pohvalio doc. dr. Kristian L. Nielsen, šef SDG tima na IUS-u.
 

Top